FAK Signaturkonference 2021

Future command

Deltag i FAK Signaturkonference online.

Onsdag den 15. september 2021 samt webinarer 11. - 14. oktober 2021
Klik her for tilmelding

FAK Signaturkonference 2021 adresserer den hastige militærteknologiske udvikling og de organisatoriske og ledelsesmæssige forandringer, der karakteriserer den hybridiserede og informationsintensive kampplads. Konferencen introducerer FAK forskning på områder inden for militær ledelse, organisation og teknologi.

Paragraph Image

Webinar om Future Command 15. september 09.00-14.00


FAK Signaturkonference 2021 handler om, hvordan militære organisationer og kommandostrukturer ændres i takt med teknologiske, organisatoriske og samfundsmæssige forandringer.
 
Hvordan opererer det danske forsvar i spændet mellem fortid, nutid og fremtid? Hvordan påvirker ny teknologi det danske forsvars command-systemer? Har command ændret karakter set i lyset af samtidens globaliserede, politiserede og informationstunge missionsmiljø? Hvordan har beslutningsteknologier ændret sig over tid? Og hvordan prioriterer Forsvaret i det hele taget innovation og nye løsninger? Dette er nogle af de centrale spørgsmål, som konferencen adresserer.
 
Oplægsholdere:
Sir Lawrence Freedman, Emeritus Professor of War Studies, Kings College London, UK.
Anthony King, Professor in War Studies, Warwick, UK.
Per Pugholm Olsen, Generalløjtnant, tidl. chef for NATO’s rådgivnings- og træningsmission i Irak (NMI).  
 
Sessionen faciliteres af Katrine Nørgaard, forsker, ph.d., Institut for Teknologi, FAK, samt Anne Roelsgaard Obling, lektor, ph.d., Institut for Ledelse og Organisation, FAK.

Sessionen er kun åben for Forsvaret

Læs mere om de 4 webinarer nedenfor